21 Aralık 2010 Salı

Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü proje derslerim

2010 - 2013 yılları arasında Anadolu Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü'nde yarı zamanlı proje dersi öğretmenliği yaptım.

4, 3 ve 2 sınıflarla farklı projelerle hem ders hem jürilerde birlikteydik.
19 Aralık 2010 Pazar

Trend Danışmanlığı / Trend Consultancy

(Daha öncesinde  "Kavramsal Tanımlar"  sayfasını okumuş olmanızı öneririz)

trendsSoul,  özel ve kamusal bilimsel/teknolojik araştırma kurumları  ile üniversitelerin, kendi sitelerindeki ve hakemli dergilerdeki yayınlarını sürekli ve düzenli olarak takip eder. Birincil kaynaklarından ingilizce dilindeki bu yayınları tasnif eder ve arşivler (bilimsel ve teknolojik tabanlı araştırmalardan bazılarını, blogunda yayınlar). trendsSoul, hiçbir şekilde ikincil kaynakları kullanmaz.  Bu bağlamda, istisnasız her alanda, her tür şirkete danışmanlık  yapabilecek bilimsel bir arşive sahiptir. trensSoul, sahip olduğu bilimsel ve teknolojik  tabanı  ile kurumsal yeteneklerini birleştirerek, ekonomik / politik / sosyolojik / medikal / sanatsal... her açıdan, her sektörden müşterinin taleplerinin çok ötesinde, müşterisini aşan danışmanlık hizmetleri verebilir.

Detaylı bilgi için  >>


SAYFAYA GERİ DÖN >>

18 Aralık 2010 Cumartesi

Tasarım Danışmanlığı / Design Consultancy

(Daha öncesinde  "Kavramsal Tanımlar"  sayfasını okumuş olmanızı öneririz)

Tasarım, aklın belli bir hedefe planlı ve sistemli bir şekilde ilerleyerek  fikirler üretmesi, talebe/ ihtiyaca yönelik çözümler bulması ve bu çözümleri şekillendirerek sistemlere, ürünlere  çevirmesidir.

trendsSoul,  20 yıllık profesyonel tecrübesine dayanarak, müşterisine mükemmel sonucu sunabilecek bilgi ve donanım ile tecrübeye sahiptir.

 Bu sonuca giderken, tasarım alanında firma beklentilerini ve amaçlarını değerlendirir, sistemli bir şekilde ilerlemek için oluşturacağı planda trendlerin araştırılıp sadece bugünün değil yarının beklentilerini karşılayan, geleceğe yatırım yapan fikirleri ortaya çıkarmayı hedefler. Çalışma, fikrin oluşturulması, projendirilmesi, senaryolandırılması, prototip gibi aşamalarla  başlar. Üretim öncesi testleri ve üretim aşamaları, üretimin kontrolü ve nihai ürünün pazarda konumlandırılmasından raflarda yer almasına kadar sürer. Sürecin geniş kapsamlı sistemli planlanması ve gerçekleştirilmesinde en mükemmel ve profesyonel çözümü sunar.  Trendssoul çözüme giden yolda kendi bünyesindeki  ya da alanında profesyonel çözüm ortaklarıyla birlikte çalışarak müşterisine hayal ettiğinin ötesinde bir memnuniyet vaad eder.


SAYFAYA GERİ DÖN >>

16 Aralık 2010 Perşembe

Stratejik Tasarım Yönetimi / Strategical Design Management

(Daha öncesinde  "Kavramsal Tanımlar"  sayfasını okumuş olmanızı öneririz)

İşletmelerin varlık nedeni olan stratejik amaçları  doğrultusunda, bu amaca hizmet eden ve bu yolculukta başarıya ulaşmak için tüm donanımları sağlayan en önemli unsurlardan biri,  tasarımdır. Orta ve uzun vadeli amaca giden bu yollarda yapı taşlarını tasarım temelli atmak ve onunla yükselip hedefe varmak en sağlıklı yollardan biridir.  trendsSoul stratejik tasarım danışmanlığı kapsamında, beslendiği  20 yıllık endüstriyel tasarım, tasarım yönetimi, stratejik planlama ve kurumsal geçmiş tecrübelerinden de faydalanarak müşterilerine özel çözümler sunacaktır.

SAYFAYA GERİ DÖN >>

15 Aralık 2010 Çarşamba

Trend Etkinlik Organizasyonu / Trend Event Organization

(Daha öncesinde  "Kavramsal Tanımlar"  sayfasını okumuş olmanızı öneririz)

trendsSoul, trend konseptleri oluşturmak ve bu konseptleri  sektörüne uygun sunum teknikleri kullanarak  ürünlerle bir bütün oluşturacak şekilde  fuarlar, özel sergiler, benzer sergileme mekanlarında profesyonel ekibi ile tüketiciyle  buluşturmak konusundaki uzmanlığını size teklif etmekten onur duyar.

trendsSoul, trend konseptleri oluşturmak  ve bunları müşterisine özel etkinlikler dizisi organize ederek ilgili paydaşlarla değerlendirme ortamı yaratmak  konusunda da iddialıdır.


Geçmiş etkinlikleri incelemek için >>

SAYFAYA GERİ DÖN >>

14 Aralık 2010 Salı

Konuşmacı / Keynote Speaker

(Daha öncesinde  "Kavramsal Tanımlar"  sayfasını okumuş olmanızı öneririz)

Planladığı veya  farklı bir kurum tarafından planlanan akademik toplantılarda ve benzer etkinliklerde açılış ve  ana konuşmacı olarak yer almak.

Geçmiş etkinlikleri incelemek için >>

SAYFAYA GERİ DÖN >>

12 Aralık 2010 Pazar

Uygulamalı Fütürizm / Applied Futurism

(Daha öncesinde  "Kavramsal Tanımlar"  sayfasını okumuş olmanızı öneririz)

UYGULAMALI FÜTÜRİZM,

* Müşterinin faaliyet gösterdiği sektörün, genel açıdan yakın (10 yıllık) ve uzak (20-30 yıllık) muhtemel geleceğinin bilimsel yöntemlerle araştırılması,


* Müşterinin işinin, sektördeki mevcut konumunun tesbit edilmesi ve sektörün muhtemel geleceği içinde yer alabileceği / yer almak istediği konumunun tanımlanması,

* Mevcut ve/veya geliştirilebilecek imkanlarla belirlenen hedefe ulaşılabilecek, günün ve geleceğin rekabet koşullarına uygun yol ve yöntem belirlenmesi, stratejik plan oluşturulması,

amaçları doğrultusunda ve/veya bu amaçlar için,

*Yaratıcılık,  üretim, pazarlama...

* Marka,  ürün, etkinlik ve hizmetlerin yönetilmesi

gibi istisnasız bütün alanlarda, iş sahibi kişi ve/veya kuruma danışmanlık yapmaktır.

trendsSoul bu amaçla, global ve yerel trendlerin yanısıra, yeryüzünde ingilizce dilinde yayınlanmakta olan (bilimsel ve teknolojik buluşlar ile yeniliklerin kayıt altına alındığı)  istisnasız bütün hakemli dergileri, üniversite bültenlerini ve yayınları 2009 senesinden beri takip etmekte, arşivlemekte ve bazılarını blog sitesinde yayınlamaktadır.  trendsSoul, sahip olduğu dünya çapındaki bu bilgi Bankası'ndan aldığı güç ile, yerel veya global, endüstriyel bütün sektörlerde gelecek 5-10-20-30.ncu yıllarda yaşanabilecek gelişmeleri önceden görebilmek konusunda tam anlamı ile rakipsizdir.

trendsSoul bu gücünü, herhangi bir müşterisinin faaliyet gösterdiği herhangi bir endüstriyel sektöre göre özelleştirerek, müşterisine 5-10-20-30 yıllık gelecek planlamaları hazırlamak konusunda benzersiz bir danışmanlık hizmeti sunmakta kullanır.

trendsSoul, müşterisine plan yaparak bir kenara çekilmez, müşterisi ile birlikte o planı yaşar ve yaşatır.

SAYFAYA GERİ DÖN >>

11 Aralık 2010 Cumartesi

Sanayi - Üniversite işbirliği / Industry – University Collaboration

(Daha öncesinde  "Kavramsal Tanımlar"  sayfasını okumuş olmanızı öneririz)


Özlem Devrim, üniversitelerin Endüstriyel Tasarım bölümlerinde yıllarca çeşitli dersler verdi; MSÜ, K.Has Ün., Doğuş Üniv., Marmara Üniversitesi  Endüstriyel tasarım bölümleri ile çeşitli sanayi kuruluşları arasında sanayi - üniversite işbirliği projeleri üretti ve uyguladı. 

Şimdi trendsSoul, sanayi-üniversite işbirliği projeleri ile yarı zamanlı öğretmenlikten edindiği tecrübelerini,  öğrencileri ile iletişim kurmaktaki psikolojik yetkinliği ile de birleştirerek, üniversitelerin ilgili birimlerine ve sanayi kuruluşlarına:

* Endüstriyel Tasarım eğitimi almakta olan öğrencileri profesyonel hayata hazırlamak,

* Sanayi kuruluşlarına yenilikçi/inovatif ve özgün ürünler kazandırabilecek yeni yetenekler kazandırabilmek,

şeklinde özetlenebilecek, birlikte ve karşılıklı kazanma  (win-win) ilkesi doğrultusunda daha kapsamlı hizmetler vermeyi teklif ediyor. Konuyu daha detaylı incelemek için, "Hizmetler" ana başlığı altındaki "Eğitim / Education"  bölümüne bakınız.


Geçmiş sanayi üniversite projelerimizi incelemek için >>

Eğitim bölümüne gitmek için >>

SAYFAYA GERİ DÖN >>

9 Aralık 2010 Perşembe

Eğitim / Education


(Daha öncesinde  "Kavramsal Tanımlar"  sayfasını okumuş olmanızı öneririz)

trendsSoul, aşağıdaki üç ana hedef kitlesine yönelik, her birinin kendi farklı ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn edilmeye hazır, çok kapsamlı bilimsel ve teknolojik bir bilgi bankasına sahiptir.  Söz konusu bilgilerin istisnasız hepsi, İngilizce dilinde eğitim veren üniversiteler ile İngilizce dilinde yayın yapan hakemli dergiler ve kamusal/özel araştırma kurum/kuruluş / laboratuarlarının kendi sitelerinden alınmış (kaynakları birince dereceden / akademik geçerlikte) bilgilerdir.

trendsSoul tarafından teklif edilen eğitimler:   

* Fütürizm (Geleceklerin öngörüleri) adı ile anılan disiplinler arası çalışmanın tanımı, tarihsel konumu, amaçları doğrultusundaki çeşitleri, metodolojisi, özel amaçlara ve alanlara uyarlanması...  gibi a'dan z'ye akademik anlamda incelenmesi.

* Trend kavramının bilimsel tanımı, tarihsel işlevi, moda/gelenek/alışkanlıklar... ile ilişkisi, nasıl oluştuğu/oluşturulduğu ve ortadan kalktığı, ürün tasarım sürecindeki rolü ve etkileri, fütürizm alanındaki yeri ile önemi ve karşılıklı etkileşimlerinin incelenmesi...  şeklinde özetlenebilecek akademik inceleme.

* Sektörlere ve/veya ürünlere yönelik trend araştırmaları yapma metodolojisi.

* Duyuları harekete geçirmenin anahtarı: Malzeme, doku,renk, haptic, desen... gibi trend girdileri doğrultusunda estetik ve görsel faktörlerin ürünlere yansıtılmasının incelenmesi.

trendsSoul tarafından hedef alınan üç ana kitle:

a. ÜNİVERSİTELER: Üniversitelerde yarı zamanlı dersler, sunum ve konferanslar vermek, etkinlikler düzenlemek.

b. PROFESYONEL KURUM VE KURULUŞLAR:  İşletmeler, dernekler, kuluçka merkezleri, inovasyon merkezleri, araştırma kurumları ve benzerlerinin yönetim kademelerine, satış ve pazarlama birimlerine, tasarım ve projelendirme departmanlarına, Ar-Ge çalışanlarına profesyonel  eğitimler vermek.

c. GENEL MAKSATLAR: Seminer, panel ve konferans gibi her türlü etkinliklerde  sanat ve tasarım, trendler ve gelecek öngörüleri ile benzer  her konuda konuşmacı olarak yer almak, moderatörlük yapmak.

trendsSoul, uzmanlık/danışmanlık alanına giren bütün kişi, kurum ve kuruluşlarla, birlikte kazanmak (win-win) ilkesi ile iş ortaklığı kurar.
SAYFAYA GERİ DÖN >>