12 Aralık 2010 Pazar

Uygulamalı Fütürizm / Applied Futurism

(Daha öncesinde  "Kavramsal Tanımlar"  sayfasını okumuş olmanızı öneririz)

UYGULAMALI FÜTÜRİZM,

* Müşterinin faaliyet gösterdiği sektörün, genel açıdan yakın (10 yıllık) ve uzak (20-30 yıllık) muhtemel geleceğinin bilimsel yöntemlerle araştırılması,


* Müşterinin işinin, sektördeki mevcut konumunun tesbit edilmesi ve sektörün muhtemel geleceği içinde yer alabileceği / yer almak istediği konumunun tanımlanması,

* Mevcut ve/veya geliştirilebilecek imkanlarla belirlenen hedefe ulaşılabilecek, günün ve geleceğin rekabet koşullarına uygun yol ve yöntem belirlenmesi, stratejik plan oluşturulması,

amaçları doğrultusunda ve/veya bu amaçlar için,

*Yaratıcılık,  üretim, pazarlama...

* Marka,  ürün, etkinlik ve hizmetlerin yönetilmesi

gibi istisnasız bütün alanlarda, iş sahibi kişi ve/veya kuruma danışmanlık yapmaktır.

trendsSoul bu amaçla, global ve yerel trendlerin yanısıra, yeryüzünde ingilizce dilinde yayınlanmakta olan (bilimsel ve teknolojik buluşlar ile yeniliklerin kayıt altına alındığı)  istisnasız bütün hakemli dergileri, üniversite bültenlerini ve yayınları 2009 senesinden beri takip etmekte, arşivlemekte ve bazılarını blog sitesinde yayınlamaktadır.  trendsSoul, sahip olduğu dünya çapındaki bu bilgi Bankası'ndan aldığı güç ile, yerel veya global, endüstriyel bütün sektörlerde gelecek 5-10-20-30.ncu yıllarda yaşanabilecek gelişmeleri önceden görebilmek konusunda tam anlamı ile rakipsizdir.

trendsSoul bu gücünü, herhangi bir müşterisinin faaliyet gösterdiği herhangi bir endüstriyel sektöre göre özelleştirerek, müşterisine 5-10-20-30 yıllık gelecek planlamaları hazırlamak konusunda benzersiz bir danışmanlık hizmeti sunmakta kullanır.

trendsSoul, müşterisine plan yaparak bir kenara çekilmez, müşterisi ile birlikte o planı yaşar ve yaşatır.

SAYFAYA GERİ DÖN >>