9 Aralık 2010 Perşembe

Eğitim / Education


(Daha öncesinde  "Kavramsal Tanımlar"  sayfasını okumuş olmanızı öneririz)

trendsSoul, aşağıdaki üç ana hedef kitlesine yönelik, her birinin kendi farklı ihtiyaçlarına göre özel olarak dizayn edilmeye hazır, çok kapsamlı bilimsel ve teknolojik bir bilgi bankasına sahiptir.  Söz konusu bilgilerin istisnasız hepsi, İngilizce dilinde eğitim veren üniversiteler ile İngilizce dilinde yayın yapan hakemli dergiler ve kamusal/özel araştırma kurum/kuruluş / laboratuarlarının kendi sitelerinden alınmış (kaynakları birince dereceden / akademik geçerlikte) bilgilerdir.

trendsSoul tarafından teklif edilen eğitimler:   

* Fütürizm (Geleceklerin öngörüleri) adı ile anılan disiplinler arası çalışmanın tanımı, tarihsel konumu, amaçları doğrultusundaki çeşitleri, metodolojisi, özel amaçlara ve alanlara uyarlanması...  gibi a'dan z'ye akademik anlamda incelenmesi.

* Trend kavramının bilimsel tanımı, tarihsel işlevi, moda/gelenek/alışkanlıklar... ile ilişkisi, nasıl oluştuğu/oluşturulduğu ve ortadan kalktığı, ürün tasarım sürecindeki rolü ve etkileri, fütürizm alanındaki yeri ile önemi ve karşılıklı etkileşimlerinin incelenmesi...  şeklinde özetlenebilecek akademik inceleme.

* Sektörlere ve/veya ürünlere yönelik trend araştırmaları yapma metodolojisi.

* Duyuları harekete geçirmenin anahtarı: Malzeme, doku,renk, haptic, desen... gibi trend girdileri doğrultusunda estetik ve görsel faktörlerin ürünlere yansıtılmasının incelenmesi.

trendsSoul tarafından hedef alınan üç ana kitle:

a. ÜNİVERSİTELER: Üniversitelerde yarı zamanlı dersler, sunum ve konferanslar vermek, etkinlikler düzenlemek.

b. PROFESYONEL KURUM VE KURULUŞLAR:  İşletmeler, dernekler, kuluçka merkezleri, inovasyon merkezleri, araştırma kurumları ve benzerlerinin yönetim kademelerine, satış ve pazarlama birimlerine, tasarım ve projelendirme departmanlarına, Ar-Ge çalışanlarına profesyonel  eğitimler vermek.

c. GENEL MAKSATLAR: Seminer, panel ve konferans gibi her türlü etkinliklerde  sanat ve tasarım, trendler ve gelecek öngörüleri ile benzer  her konuda konuşmacı olarak yer almak, moderatörlük yapmak.

trendsSoul, uzmanlık/danışmanlık alanına giren bütün kişi, kurum ve kuruluşlarla, birlikte kazanmak (win-win) ilkesi ile iş ortaklığı kurar.
SAYFAYA GERİ DÖN >>