1 Ocak 2014 Çarşamba

HAKKIMDA

Özlem Yan Devrim,  Marmara Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünden mezun oldu. Endüstriyel ürünler ve ürün tasarımcılığı konusunda, makaleler yazdı. Sektörel dergilerde yayınlanan bu makalelerinden birinde, dünyada ilk kez ve benzeri olmayan bir şekilde, endüstriyel ürünlerin enerji ile ilişkilerini inceledi ve endüstriyel ürünleri kategorize etti;  mesleğin dünya ölçeğinde  (zamana göre) dikey ve (mekana göre) yatay analizlerini yaparak  Türkiye’deki durumu ile karşılaştırdı. Bu mesleğin diğer mesleklerle ( mimarlık, mühendislik) ve plastik sanatlarla (resim, heykel, takı, moda vb) ilişkisini teknik / ekonomik / sosyal / estetik / felsefi... açılardan inceledi.  Türkiye’de endüstriyel tasarımcılığın nasıl gelişebileceği  ve global rekabette nasıl rol alabileceği konusunda yol ve yöntemler gösterdi; tasarım felsefesi konusunda derin araştırmalar yaparak düşüncelerini  yazdı.  Endüstri ürünleri tasarımcısının asla bir “salt sanatçı” yani bir “ressam ve/veya heykeltraş” olmadığını; bir endüstri ürünü tasarımının ise asla bir “salt sanat” yani bir “salt heykel” olmadığı tezini savundu ve bu tezini makalelerinde kendi özgün teknik ve felsefi kanıtları ile ispatladı. Bu tezinden yola çıkarak, resim ile endüstriyel ürün tasarımı arasındaki en temel farklardan birinin, “yerel ve global trendler” olduğunu gösterdi. Bir endüstriyel tasarımcının, teknolojiye bağlı ve bağımlı olduğu kadar trendleri  de takip etmesi  gerektiğini ve tasarladığı ürünlerde yerel / global trendleri uygulaması gerektiğini, bir ressam gibi salt içsel dünyası ile eser üretemeyeceğini iddia ve ispat etti. 

Özlem Devrim, "Trendlerin ve Dönemsel Eğilimlerin Ürünlerin Strüktürel Yapılarına Etkilerinin Kullanıcı Elektroniği Sektöründe İncelenmesi" konulu yüksek lisans tezini yazdı. Tezi için gerekli kaynakları WEB ortamında araştırırken, araya giren onlarca site tarafından perdelenmiş  ilk (ve gerçek) kaynaklara ulaşmanın nasıl bir sabır ve araştırma tekniği / bilgisi gerektirdiğini gördü.

Global trendleri takip etmek ve futuristik açıdan kendini geliştirebilmek / besleyebilmek için takip ettiği yabancı kaynaklardan edindiği teknik / bilimsel / sosyolojik / sanatsal ... datayı, kaynaklarını da açıklayarak isteyen herkesle paylaşmak için,  trendssoul sitesini kurdu. 

Güncel trendleri takip etmenin yetmeyeceğini ve zaten kapitalist tüketim piyasasındaki oyuncuların bu tarz güncel trendleri  hergün her şekilde topluma dayattıklarını yeterince bildiği için; bu sitede  güncel  trendlerin ötesine geçebilmenin yani geleceği okuyabilmenin (futurizm)  ipuçlarını verecek yayınları yapıyor.  

Özlem Devrim, çeşitli üniversitelerin Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümlerinde yarı zamanlı öğretim üyesi olarak çeşitli dersler verdi.  

Şubat 2010-Haziran 2011 döneminde ETMK İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Birçok yarışma ile projede danışma kurulu ve jüri üyelikleri yaptı / yapıyor. 

Halen çalışmakta olduğu firmada sanayi-üniversiteişbirlikleri projelerinde proje yürütücüsü olarak görev yapıyor.


BU WEB SITESININ İÇERİĞİ HAKKINDA: Özlem Yan Devrim bu bloğun kurucusu ve sahibidir. Özlem Devrim bu sitede, kendi yazdığı makaleler ile katıldığı etkinlikleri yayınlar. 

BU WEB SİTESİNİN İÇERİĞİ HAKKINDA UYARI : Bu blog ticari olmayan bir web sitesidir. Bu web sitesinin bütün içeriği, ilham vermek niyetini taşır. Bu sitenin içinde yayınlanan ve Picasa Web / Google+   albumünde Özlem Devrim adına kayıtlı olan fotoğraflar, Özlem Devrim tarafından çekilmiştir. Özlem Devrim, kendi çektiği resimleri Picasa web / Google+ albumünde ve burada, düşük çözünürlük ile yayınlar. Bu fotografları, kaynak belirtmek ve ticari olmamak şartı ile isteyen kullanabilir. Fakat, Özlem Devrim tarafından çekilmemiş (yani, Özlem Devrim’in Picasa web / Google+ albumunde yer almayan) fotoğraflar ile bütün görsel malzemeler üzerindeki bütün haklar, sahiplerine aittir. Bu tür malzemeler, copyright haklarını bozduğunun bildirilmesi halinde derhal siteden kaldırılır.Özlem Devrim’e ait olsun veya olmasın, bu sitede yer alan içeriğin herhangi birini ticari olarak kullanmak isterseniz, öncelikle içeriğin sahibini bulmak ve kendisine müracaat etmek zorunda olduğunuzu mutlaka bilmelisiniz. 

LEGAL WARNING ON THE CONTENTS OF THIS WEBSITE: This blog is a non-commercial website. Whole content of this website is for inspirational purposes only. Photographs, that are published In this website and registered for the name of Özlem Devrim in Picasa Web Album, are personally shot by Özlem Devrim with the permission of their respective owners and/or copyright holders. Those photographs, that are published in Picasa Web Album and on this site in lower resolutions than actual, may be used for non-commercial purposes and relevant reference as to the actual source is provided.Please also take note that all rights and/or copyrights for other photographs and visual materials, which are currently published on this site that are not shot by Özlem Devrim and therefore not published under Picasa Web Album, belongs to their respective owners. Such materials that are or may be reported as to infringe copyrights are removed forthright.Also note that, regardless of whether the copyrights belong to Özlem Devrim or any third party person or entity, if you ever wish to or would like to use any of the materials published on this site for commercial purposes, you must by law first get in touch with the actual copyright owner in order to have his/her permission to use.